על החתול שגנב

את השמנת

 

סיפור על החתול שגנב את השמנת

או - על הקשר בין אפוטרופסות לצוואות

מאת: עו"ד אפרת פריימן

 

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה, שעניינו השאלה – האם מכירת דירה על ידי אפוטרופוס, לצורך מימון אשפוז של החסויה במוסד סיעודי, פוגע ביורש אשר אמור היה לרשת, על פי הצוואה, את אותה הדירה שנמכרה?

עובדות המקרה:

אישה ציוותה בצוואתה שלוש דירות, לשלושה ילדים, לכל ילד – דירה. את כספיה ציוותה בחלקים שווים לכל ילדיה.  לימים, כאשר נזדקקה לאפוטרופוס על גופה ורכושה, התמנה לתפקיד עו"ד, וזאת עקב היעדרות 2 מילדיה מהארץ, ואי התאמתו של השלישי לתפקיד.

משנגמרו כספי האישה, והיא נזקקה לכספים למימון אשפוז סיעודי, הגיש האפוטרופוס לבית המשפט בקשה למכור את אחת הדירות, כאשר הסיבות לבחירת אותה דירה היתה קשורה לשיקולי מיסוי.  בית המשפט אישר את המכירה והדירה נמכרה על ידי האפוטרופוס. הכספים שהתקבלו הופקדו בחשבון הבנק שניהל האפוטרופוס על שם הקשישה החסויה, וממנו שולמו הוצאות אישפוזה.

לאחר פטירת החסויה, בא יורש הדירה שנמכרה והלין על גזילת ירושתו.  אחיו דרשו כי הכספים שנותרו בבנק יחולקו בין שלושתם, שווה בשווה, כפי שכתוב בצוואה. כמובן שעל אבדן הדירה שיועדה לאחיהם לא חשבו כי יש לפצותו.

פסיקת בית המשפט:

בית המשפט הכריע כי רצונה של החסויה, כפי שפורט בצוואתה, היה ברור:  שכל אחד מילדיה יזכה בחלק דומה בנכסיה, וכי לא נמצאה בצוואה כל כוונה, או רצון, לנשל את בנה שדירתו המיועדת נמכרה.  גם התנהלותו המסודרת של עוה"ד ששימש כאפוטרופוס, הבהירה כי בחירת הדירה שנמכרה נבעה משיקולי מיסוי בלבד, וכי לא היתה סיבה כלשהי אחרת למכירת הדירה הנמכרת.

לפיכך קבע בית המשפט, כי יש לבצע "ביצוע בקירוב" של הוראות הצוואה, ולהעביר לידי הבן התובע את מלוא יתרת הכספים שנמצאו בחשבון הבנק שהתנהל על שם החסויה, ואשר מקורם במכירת הדירה אותה אמור היה לרשת, על פי הצוואה.

מסקנות והמלצות:

ראשית, אנשים שעורכים צוואות, לקוחות ועורכי דין, צריכים לקחת בחשבון את העובדה כי מצבת הנכסים עשויה להשתנות בתקופה שבין עריכת הצוואה, לבין פטירת המצווה. ניתן, ורצוי, להוסיף לצוואה  סעיף שמבהיר מה יש לעשות במקרה של שינוי (תוספת או גריעה).

בכל הנוגע לאפוטרופסות, אפשר ורצוי להתייחס בגוף הצוואה גם ל"תקופת הדמדומים", בה המצווה חי, אך אינו כשיר לשנות צוואתו, בעוד נכסיו מנוהלים על ידי אפוטרופוס. 

נושא זה אמור לבוא על תיקונו עם כניסתו לחוק של "יפוי הכח המתמשך", בו יוכלו אנשים לתת הנחיות מפורטות בנוגע לדרך בה ברצונם שרכושם ינוהל כל עוד הם בחיים, אך בלתי כשירים (ועל כך במאמר אחר).

מדוע חשוב לתת הוראות לאפוטרופוס או מה הקשר לחתולים ולשמנת?

ברוב המשפחות, מתמנה אחד מבני המשפחה כאפוטרופוס על הורה קשיש, בן זוג חולה וכד'. לעיתים רבות האפוטרופסים מודעים להוראות הצוואה שכתב האדם שמונה לו אפוטרופוס  טרם התדרדרותו הרפואית. לפעמים, בגלל ניגוד עניינים בין בני המשפחה, מנהל האפוטרופוס את רכוש החסוי באופן שיגרום נזק למי מהיורשים.

למשל: אם בצוואה מחולק הרכוש באופן שאחד מקבל כספים (האפוטרופוס) והשני נכס מקרקעין – האפוטרופוס יכול למכור את הנכס ולהפוך את כל העזבון לכספים שמגיעים לו... או להפך, "לבזבז" את כל הכסף, ולהותיר רק נכס מקרקעין.

הפתרון – צוואה חכמה

חשוב להכין מראש צוואה שתבוצע ע"י עו"ד המומחה הן באפוטרופסות והן בניסוח צוואות, ואשר השקיע את זמנו בהכרת המשפחה והנפשות הפועלות בה. לעו"ד כזה יש סיכוי טוב יותר לנסח את הצוואה באופן שייקח בחשבון את שינוי כמות הנכסים, לרבות בגין פעילות אפוטרופוס.