המאמרים

שלנו

החתול והאוטו – סיפור על הסכם ממון​

לפני הרבה שנים, כאשר עמדתי להינשא לבחיר ליבי, התייעצתי עם מי שהיה באותה העת מתרגל בקורס דיני משפחה, בבית הספר למשפטים, האם כדאי לנו לערוך הסכם ממון. הוא שאל רק שאלה אחת לפני שנתן את המלצתי: מה יש לכם? (התשובה בכותרת) והמלצתו היתה חד משמעית – אין צורך.​

ייפויי כוח מתמשכים והנחיות מקדימות​​

תקציר זה דן בחשיבות של הכרה, ומימוש, של האפשרויות המשפטיות העומדות בפנינו, בבואנו לתכנן את העתיד הצפוי לכולנו, עם הגיענו לגיל זקנה, או חלילה במקרה של מחלה קשה.​

"המלצות משפטיות:  על ייפויי כוח, הנחיות מקדימות, צוואות, ועוד"​

מאמר צר זה דן בחשיבות של הכרה, ומימוש, של האפשרויות המשפטיות העומדות בפנינו, בבואנו לתכנן את העתיד הצפוי לכולנו, עם הגיענו לגיל זקנה, או חלילה במקרה של מחלה קשה.​

סכסוכים בין-דוריים – מה זה?​

המונח "סכסוך בין-דורי" הינו מונח חדש יחסית בשפה המשפטית, בישראל, ואולם – איננו חדש כלל וכלל בהיסטוריה המשפחתית של בני האנוש.

כך למשל: את הסכסוך שבין יצחק ובניו, עשיו ויעקב, בסיועה של רבקה, ניתן לראות כסכסוך ירושה גרידא. אך למעשה – מדובר בסכסוך בין-דורי קלאסי, בו מעורבים רגשות קדומים וחזקים של קינאת אחים;​

סיפור על החתול שגנב את השמנת או - על הקשר בין אפוטרופסות לצוואות

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה, שעניינו השאלה – האם מכירת דירה על ידי אפוטרופוס, לצורך מימון אשפוז של החסויה במוסד סיעודי, פוגע ביורש אשר אמור היה לרשת, על פי הצוואה, את אותה הדירה שנמכרה?​