ייפויי כוח מתמשכים והנחיות מקדימות​

 

תקציר זה דן בחשיבות של הכרה, ומימוש, של האפשרויות המשפטיות העומדות בפנינו, בבואנו לתכנן את העתיד הצפוי לכולנו, עם הגיענו לגיל זקנה, או חלילה במקרה של מחלה קשה.

 

 

לאחר פטירה

הכלל הוא, כי הרכוש שאנו משאירים לאחר מותנו – יחולק על פי צוואה או ליורשינו על פי דין. בנושא זה דנו בהרצאתנו האחרונה.

 

 

לפני פטירה:

 

הסכמים

הסכמים שונים שנערכים בין בני המשפחה, ובמיוחד הסכמי ממון וזוגיות (ככל שמדובר בנישואים שניים או זוגות ידועים בציבור), נועדו למנוע ויכוחים וסכסוכים אחרי פטירה או אבדן הכשרות, על מנת שכל מה שדיברנו עליו, אכן יקרה בפועל. הסכמים אפשר לערוך גם בין הורים וילדים, אחים ואחיות וכד', כאשר מדובר בסכסוכים "בינדוריים".

הכלל המשפטי קובע כי כל עוד אנו צלולים וכשירים משפטית, אנו חופשיים לנהל את רכושנו כראות עינינו, ואין לאף אדם את הזכות להתערב בהחלטותינו.

 

לאחר אבדן הכשרות המשפטית

אם, חלילה, נאבד את היכולת שלנו לקבל החלטות הקשורות לבריאותנו, או לאופן ניהול הרכוש שלנו –  אזי לא תהיה ברירה אלא לאפשר לאנשים אחרים לנהל את עניינינו.

 

עד תחילת שנת 2017, האופציה החוקית היחידה למצב זה היתה למנות עלינו אפוטרופוסים, אשר קיבלו מבית המשפט את הזכות לדאוג לעניינינו הרכושיים או הגופניים.

אפוטרופוס לגוף – יקבל במקומנו החלטות הנוגעות לטיפול רפואי, אשפוזים, תרופות וכיוצ"ב

אפוטרופוס לעניינים אישיים – יקבל עבורנו החלטות אישיות דוגמת מטפלים סיעודיים, שימוש במוצרי ספיגה, מקום מגורים, קשר עם אנשים נוספים וכד'.

אפוטרופוס לרכוש – ינהל את הכספים והנכסים שלנו, באופן שאמור לאפשר לנו חיים מכובדים, ככל הניתן, עד לאריכות ימינו.

 

 

 

הליך האפוטרופסות כרוך בפנייה לבית המשפט ודיווחים שנתיים למשרדי האפוטרופוס הכללי, וזאת חולשתו מנקודת מבטם של הילדים

 

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  והוא מאפשר לנו לבחור ולמנות את האנשים אשר עליהם אנו סומכים במקרה של אבדן כשרות, על ידי מילוי וחתימה על "יפויי כוח מתמשך".

יפויי כוח מסוג זה ניתנים להכנה ולחתימה רק על ידי עו"ד אשר עברו הכשרה מיוחדת על ידי משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי.

 

 

 

יפויי כח – הכללים המנחים:

ניתן להימנע ממינוי אפוטרופוס על גופנו, על ידי מילוי וחתימה של טופס "יפוי כח רפואי מתמשך", הנשאר בתוקפו גם עם גריעת כשרו המשפטי של ממנה.  על יפויי כח זה ניתן להחתים רופא/ה, עו"ס, פסיכולוגית, או כל עו"ד (גם כאלה שלא עברו הסמכה מיוחד)

 

במקרה של רצון לתת הנחיות לגבי אי הארכת חיים, או הנחיות להימנעות/אי הימנעות מטיפול רפואי במצב סופני, יש לחתום על יפוי כח מיוחד מתוקף "חוק החולה הנוטה למות".  הנחיות אלה נערכות רק על ידי רופאים, אחיות או פסיכולוגים.

 

לגבי ניהול רכושנויפוי הכח המתמשך, מאפשר לאנשים עליהם אנחנו סומכים, לנהל את רכושנו בהתאם להנחיות מקדימות אותם אנחנו יכולים לפרט ביפויי הכוח (לא חובה אך מומלץ) ובמגבלות המפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 .

 

חתימה על יפוי הכוח המתמשך מייתרת את מינויו של אפוטרופוס על ידי בית המשפט, ופותרת ברוב העניינים את מעורבות בית המשפט ופיקוח משרד האפוטרופוס הכללי. חתימה על יפוי הכח מבהירה גם לבתי המשפט, על מי סמך הממנה בעודו בעל כשרות משפטית, ואיזה תנאים הציבו להם.

 

לצורך הכנת יפוי כח מתמשך –אין מנוס אלא להיעזר בעו"ד, ורק בכאלה אשר עברו הכשרה מיוחדת מטעם משרד המשפטים. הדבר חשוב על מנת שעורכי הדיו ידעו להבין מה הרכב המשפחה ומי האנשים המתאימים ביותר לתפקיד.

 

 

האמור לעיל במסמך זה איננו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ספציפי לכל אדם